Uchwały podjęte na Sesji Nr XXI

Sesja Nr XXI z dnia 07 sierpnia 2008 roku
 
 
Uchwała Nr XXI/203/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny prowadzenia i finansowania zadania pod nazwą „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1500 B Księżyno – Koplany – Pomigacze – Juraszki – droga 1504 B, na odcinku od km 0+000 do km 2+500.
Uchwała Nr XXI/204/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie powierzenia gminie Zawady prowadzenia i finansowania zarządzania drogą powiatową w zakresie jej utrzymania.
Uchwała Nr XXI/205/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Zawady zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
Uchwała Nr XXI/206/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2401B Rynek Kilińskiego w Wasilkowie.
Uchwała Nr XXI/207/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 rok.
Uchwała Nr XXI/208/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
Uchwała  Nr XXI/209/08 Rady  Powiatu  Białostockiego z dnia  7 sierpnia 2008 roku w sprawie określenia środków z budżetu powiatu na realizację programów operacyjnych.
Uchwała Nr XXI/210/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego na okres programowania 2007-2013.
 Uchwała Nr XXI /211/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015.
Uchwała Nr XXI/212/08Rady Powiatu Białostockiego z dnia 7 sierpnia 2008 rokuw sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania.
Uchwała Nr XXI/213/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Nr XXI/214/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2008.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: M.Nowik

Opublikował: Monika Kropiewnicka

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 08-08-2008

Data udostępnienia w BIP: 08-08-2008 11:40

Data modyfikacji informacji: 08-08-2008 11:40