XIX/158/2004 z 26 08 2004

UCHWAŁA  NR 158

RADY  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 26 sierpnia  2004r.

 

 

w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego -  „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne’’

 

Na podstawie art. 12  pkt 10a ustawy  z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592,  z 2002r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62,  poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

       § 1.  W ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego -  „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne’’ ustala się:

 

1)      Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości lub maturalnego prowadzonych przez Powiat Białostocki, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2)      Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Białostockiego, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

       § 2. Stypendia przyznawane w ramach działania  2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego -  „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne’’ finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

 

 

      § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

 

      § 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

                                                                                            

                                                                                                          Przewodniczący Rady Powiatu

 • 1.doc ( 40 KB ) Podgląd załącznika 1.doc

  Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości lub maturalnego prowadzonych przez Powiat Białostocki

 • 2.doc ( 35 KB ) Podgląd załącznika 2.doc

  Wniosek o przyznanie stypendium „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne’’ z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

 • 3.doc ( 51 KB ) Podgląd załącznika 3.doc

  Oświadczenie o dochodach rodziny, uzyskanych w roku 2003

 • 4.doc ( 21.5 KB ) Podgląd załącznika 4.doc

  Zawiadomienie o przyznaniu stypendium

 • 5.doc ( 44 KB ) Podgląd załącznika 5.doc

  Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Białostockiego

 • 6.doc ( 30 KB ) Podgląd załącznika 6.doc

  Wniosek o przyznanie stypendium „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne’’ z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

 • 7.doc ( 51.5 KB ) Podgląd załącznika 7.doc

  Załącznik 2. Oświadczenie o dochodach rodziny, uzyskanych w roku 2003

 • 8.doc ( 21.5 KB ) Podgląd załącznika 8.doc

  Zawiadomienie o przyznaniu stypendium

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Marek Falkowski

Data udostępnienia w BIP: 21-03-2005 14:26

Data modyfikacji informacji: 21-03-2005 14:18