URP NR XVIII/125/2016

UCHWAŁA NR XVIII/125/2016

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 21 stycznia 2016 roku

 

w sprawie zmiany „Strategii Rozwoju Powiatu Białostockiego na lata 2011 – 2020” 

 

 

 

Na podstawie art.12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445 z późn. zm.), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

Rozdział „V Przedsięwzięcia strategiczne”  „Strategii Rozwoju Powiatu Białostockiego na lata 2011 - 2020” przyjętej Uchwałą Nr L/455/10 Rady Powiatu Białostockiego            z dnia 30 września 2010r., otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Podpisał:

Pan Jarosław Wądołowski

Wiceprzewodniczący Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pan Jarosław Wądołowski Wiceprzewodniczący Rady

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-01-2016

Data udostępnienia w BIP: 08-02-2016 09:06

Data modyfikacji informacji: 09-05-2016 10:35