Uchwały podjęte na Sesji Nr XXV w dniu 20.12.2012r.

Sesja Nr XXV z dnia 20 grudnia 2012 roku

Uchwała Nr XXV/201/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012 – 2015.

Uchwała Nr XXV/202/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012.

Uchwała Nr XXV/203/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/106/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2011 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012 – 2015.

Uchwała Nr XXV/204/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2013.

Uchwała Nr XXV/205/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXV/206/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr XXV/207/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania.

Uchwała Nr XXV/208/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 Uchwała Nr XXV/209/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów Rady  Powiatu  Białostockiego.

Uchwała Nr XXV/210/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego w 2012 roku.

Uchwała Nr XXV/211/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2013 rok.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Małgorzata Nowik

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-01-2013

Data udostępnienia w BIP: 22-01-2013 14:44

Data modyfikacji informacji: 23-01-2013 12:11