URP Nr XXI/170/2012

UCHWAŁA Nr XXI/170/2012

RADY  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2012 roku

 

 

zmieniająca uchwałę w  sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w 2012 roku

 

 

 

            Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

 

§1.

W uchwale nr XVI/133/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r. załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

 

 

 

Podpisał:

Przewodniczący Rady

Sławomir Gołaszewski

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady - Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-08-2012

Data udostępnienia w BIP: 10-09-2012 12:45

Data modyfikacji informacji: 10-09-2012 12:45