Uchwały Podjęte na Sesji Nr XXI w dniu 29.08.2012r.

Sesja Nr XXI z dnia 29 sierpnia 2012 roku

Uchwała Nr XXI/166/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr XXI/167/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom: Łapy, Choroszcz, Wasilków.

Uchwała Nr XXI/168/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Powiatu Białostockiego

Uchwała Nr XXI/169/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku w spawie zmiany „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim na lata 2012 – 2014”.

Uchwała Nr XXI/170/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uchwała Nr XXI/171/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zapewnienia mieszkańcom gminy Krynki dziennego pobytu w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Uchwała Nr XXI/172/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Łapy.

Uchwała Nr XXI/173/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012 – 2015.

Uchwała Nr XXI/174/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012.

Uchwała Nr XXI/175/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek długoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu Białostockiego w roku budżetowym

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Małgorzata Nowik

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-01-2013

Data udostępnienia w BIP: 22-01-2013 14:02

Data modyfikacji informacji: 23-01-2013 11:10