Uchwały podjęte na Sesji Nr XVI

Sesja Nr XVI z dnia 22 marca 2012 roku
 
Uchwała Nr XVI/132/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim na lata 2012-2014”.
Uchwała Nr XVI/133/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku.
Uchwała Nr XVI/134/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Michałowo.
Uchwała Nr XVI/135/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr XVI/136/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012 – 2015.
Uchwała Nr XVI/137/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Agnieszka Mudzińska

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-03-2012

Data udostępnienia w BIP: 30-03-2012 10:01

Data modyfikacji informacji: 30-03-2012 10:01