URP Nr XXXV/290/2013

UCHWAŁA NR XXXVI/ 290/2013

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

                          z dnia 28 listopada 2013 roku

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) – Rada Powiatu Białostockiego uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Białymstoku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Trącą moc następujące uchwały:

1)  Nr XXXIII/309/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

2)  Nr IV/36/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.                                                           

                                               

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady Powiatu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski - Przewodniczący Rady Powiatu

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-11-2013

Data udostępnienia w BIP: 03-12-2013 12:45

Data modyfikacji informacji: 03-12-2013 12:45