URP Nr XXIX/235/2013

 

UCHWAŁA Nr XXIX/235/2013

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 18 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego

 

        Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 1213, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz §49 ust.1 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego uchwałą Nr XXVI/216/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Z 2013 r., poz.1084), Rada Powiatu Białostockiego postanawia:

§1

Do składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego określonego uchwałą Nr V/49/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego, zmienioną uchwałą Nr VI/53/2011 RPB z dnia 28 kwietnia 2011 roku, włącza się Pana Ryszarda Łapińskiego i tym samym ustala się następujący skład Komisji:

         1. Pan Jacek Chrulski - Przewodniczący

2. Pan Maciej Rafał Bojanowski

3. Pan Jan Kaczmarek

4. Pan Ryszard Łapiński

5. Pan Zdzisław Łukaszewicz.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisał:

Pan Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pan Sławomir Gołaszewski Przewodniczący Rady Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 18-04-2013

Data udostępnienia w BIP: 25-04-2013 10:09

Data modyfikacji informacji: 25-04-2013 10:09