URP Nr XXXIV/275/2013

 

 

Uchwała Nr XXXIV/275/2013

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 26 września 2013 roku

 

w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zadania

z bieżącego utrzymania dróg powiatowych

 

        Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 2005 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.)  Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Powierza się Gminie Juchnowiec Kościelny zadanie z bieżącego utrzymania dróg powiatowych, polegające na usuwaniu zakrzaczenia z pasów drogowych dróg powiatowych.

 

§ 2

Warunki i tryb realizacji powierzonego zadania zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego, a Wójtem Gminy Juchnowiec Kościelny.

 

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisał:

Pan Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

 

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pan Sławomir Gołaszewski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-09-2013

Data udostępnienia w BIP: 04-10-2013 10:11

Data modyfikacji informacji: 04-10-2013 10:11