URP Nr XXXIV/276/2013

 

 

UCHWAŁA Nr XXXIV/276/2013

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 26 września 2013 roku

 

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Białostockiego do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją zadania dotyczącego drogi powiatowej

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z  2013r.  poz. 595)  Rada Powiatu uchwala,  co następuje:

 

§ 1

Upoważnia się Zarząd Powiatu Białostockiego do zaciągania zobowiązań finansowych w związku z realizacją w latach 2014 - 2015 zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1545B Niewodnica Kościelna – Trypucie wraz z budową zjazdów – etap II” po zrealizowaniu przez Gminę Turośń Kościelna przedsięwzięcia pn. „Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Turośń Kościelna poprzez poprawę połączenia drogi gminnej nr 106687 B i powiatowej nr 1545B z drogą wojewódzką nr 678” – dofinansowanego z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisał:

Pan Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pan Sławomir Gołaszewski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-09-2013

Data udostępnienia w BIP: 04-10-2013 10:14

Data modyfikacji informacji: 04-10-2013 10:14