URP Nr XXXIII/272/2013

Uchwała Nr XXXIII/272/ 2013

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 22 sierpnia 2013 roku

 

 

wyrażająca stanowisko Rady Powiatu Białostockiego w sprawie kontraktowania usług rehabilitacyjnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

 

 

                Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego Uchwałą
Nr XXVI/216/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz.1084) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

                Wystosować stanowisko – wystąpienie do Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku w sprawie kontraktowania usług rehabilitacyjnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, zawarte w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

                Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-08-2013

Data udostępnienia w BIP: 02-09-2013 12:54

Data modyfikacji informacji: 02-09-2013 12:54