URP Nr XXXIII/263/2013

UCHWAŁA NR XXXIII/263/2013

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 22 sierpnia 2013 roku

 

w sprawie powierzenia Gminie Turośń Kościelna zadania z zakresu publicznych dróg powiatowych

 

 

      Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

  1. Powierzyć Gminie Turośń Kościelna na okres do 31 grudnia 2013 roku zadanie z zakresu działania Powiatu Białostockiego, wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260).
  2. Powierzenie dotyczy drogi powiatowej Nr 1547B na odcinku przejścia przez m. Tołcze.
  3. Gmina Turośń Kościelna będzie pełnić funkcję inwestora podczas realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1547B na odcinku przejścia przez m. Tołcze”.
  4. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków Gminy Turośń Kościelna i ze środków Powiatu Białostockiego. 

 

§ 2

  1. Warunki i tryb realizacji powierzonego zadania zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu i Wójtem Gminy Turośń Kościelna.
  2. Warunki udzielenia i rozliczenia dotacji z budżetu powiatu zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu a Wójtem Gminy Turośń Kościelna.

 

§ 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-08-2013

Data udostępnienia w BIP: 02-09-2013 12:16

Data modyfikacji informacji: 02-09-2013 12:16