URP Nr XXXIII/271/2013

Uchwała Nr XXXIII/271/ 2013

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 22 sierpnia 2013 roku

 

 

wyrażająca stanowisko Rady Powiatu Białostockiego w sprawie planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszyńska

 

 

Na podstawie §64 ust. 2 Statutu Powiatu Białostockiego, przyjętego Uchwałą Nr XXVI/216/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2013.1084), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wystosować stanowisko – wystąpienie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszyńska, zawarte w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisał:

Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski Przewodniczący Rady

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-08-2013

Data udostępnienia w BIP: 02-09-2013 12:44

Data modyfikacji informacji: 02-09-2013 12:44