URP Nr XXXIII/264/2013

UCHWAŁA NR XXXIII/264/2013

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 22 sierpnia 2013 roku

 

w sprawie powierzenia Gminie Zawady zarządzania publiczną drogą powiatową

 

 

       Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

  1. Powierzyć Gminie Zawady na okres do 31 grudnia 2019 roku zadanie zarządzania publiczną drogą powiatową położoną na terenie tej gminy, należące do zakresu działania Powiatu Białostockiego, wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260).
  2. Powierzenie dotyczy zarządzania drogą powiatową Nr 1972B w miejscowości Maliszewo Perkusy.
  3. Gmina Zawady będzie pełnić funkcję inwestora podczas realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i dojazdu dzieci do szkół w Gminie Zawady – etap I – przebudowa odcinków drogi powiatowej 1972B i drogi gminnej 105592B w miejscowości Maliszewo Perkusy”, pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. 

 

§ 2

                Przejęcie zadania, o którym mowa w §1 nastąpi na mocy porozumienia zawartego między Zarządem Powiatu Białostockiego a Wójtem Gminy Zawady.

 

§ 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisał:

Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-08-2013

Data udostępnienia w BIP: 02-09-2013 12:17

Data modyfikacji informacji: 02-09-2013 12:17