URP Nr XXX/237/2013

 

                                                                                                                            Uchwała Nr XXX/237/2013

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek długoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu Białostockiego w roku budżetowym 2013

 

 

                Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), Rada Powiatu Białostockiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

  1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek długoterminowych, udzielanych w 2013 roku przez Zarząd Powiatu Białostockiego w kwocie 1 500 000 zł.
  2. Maksymalny termin spłaty pożyczek, o których mowa w ust. 1, ustala się do dnia 31 grudnia 2015 roku.

  

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Podpisał:

Pan Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady Powiatu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pan Sławomir Gołaszewski - Przewodniczący Rady Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-04-2013

Data udostępnienia w BIP: 07-05-2013 09:21

Data modyfikacji informacji: 07-05-2013 09:21