URP Nr XXVII/223/2013

Uchwała Nr XXVII/223/2013

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 28 lutego 2013 roku

w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego

 

               

        Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 1213, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz §49 ust.1 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego uchwałą Nr XXVI/216/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Z 2013 r., poz.1084), Rada Powiatu Białostockiego postanawia:

§1

Do składu Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego określonego uchwałą Nr II/18/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego, zmienioną uchwałą Nr VI/54/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 kwietnia 2011 roku zmieniającą uchwalę w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego włącza się Pana Jarosława Wądołowskiego i tym samym ustala się następujący skład Komisji:

 1. Pan Jan Kaczan - Przewodniczący
 2. Pan Maciej Rafał Bojanowski
 3. Pani Jolanta Den
 4. Pani Anna Grycuk
 5. Pan Bogusław Kwiatkowski
 6. Pan Zdzisław Łukaszewicz
 7. Pani Dorota Rusiłowicz
 8. Pani Sylwia Rząca
 9. Pan Jacek Sak
 10. Pan Walenty Sic
 11. Pan Robert Wardziński
 12. Pan Jarosław Wądołowski
 13. Pan Marek Żmujdzin
 14. Pan Zenon Żukowski

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                                    Podpisał:

                                                                                                                      Wiceprzewodniczący Rady

                                                                                                                                  Walenty Sic

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: WiceprzewodniczącyRady - Walenty Sic

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-02-2013

Data udostępnienia w BIP: 08-03-2013 11:31

Data modyfikacji informacji: 08-03-2013 11:31