URP 274/09

 
UCHWAŁA Nr XXVII / 274/09
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 29 stycznia 2009 roku
 
 
 
 w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego
na 2009 rok
 
 
 
 
                Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Powiatu Białostockiego, przyjętego uchwałą Nr XII/100/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 245, poz. 2518, Nr 272, poz. 3009), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Przyjmuje się Plan pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2009 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał: Pan Walenty Sic – Wiceprzewodniczący Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: W. Sic

Opublikował: Monika Kropiewnicka

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-01-2009

Data udostępnienia w BIP: 05-02-2009 09:05

Data modyfikacji informacji: 05-02-2009 09:05