URP Nr XLI/325/2014

 

Uchwała Nr XLI/325/ 2014

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

 

 

wyrażająca stanowisko Rady Powiatu Białostockiego w sprawie  wykreślenia projektu budowy lotniska z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

 

Na podstawie §64 ust. 2 Statutu Powiatu Białostockiego, przyjętego Uchwałą Nr XXVI/216/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2013.1084), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wystosować stanowisko do Zarządu Województwa Podlaskiego oraz Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wykreślenia projektu budowy lotniska regionalnego z projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, zawarte w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Podpisał:

Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

 

 

 


 

                                                                         Załącznik do Uchwały Nr XLI/325/2014

                                                                                            Rady Powiatu Białostockiego

                                                                                            z dnia 24 kwietnia 2014 roku

 

 

 

 

         Rada Powiatu Białostockiego wyraża dezaprobatę dla decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego oraz Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wykreślenia projektu budowy lotniska regionalnego z projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Ta decyzja to z jednej strony strata środków publicznych przeznaczonych na przygotowanie niezbędnej dokumentacji, a z drugiej zaprzepaszczenie na długie lata możliwości szybkiego wyrównania zapóźnień rozwojowych naszego województwa. Decyzja Zarządu oraz Sejmiku Województwa Podlaskiego niweczy kilkunastoletnie przygotowania do budowy pełnowymiarowego lotniska, które byłoby  zdolne zapewnić połączenia ze wszystkimi krajami Unii Europejskiej na terenie kontynentu europejskiego, a także sąsiadującymi z Polską sąsiadami na wschodzie. Oprócz białostockich Krywlan wszystkie potencjalne lokalizacje dla których wykonano raport oddziaływania na środowisko oraz inne niezbędne analizy, znajdują się na terenie powiatu białostockiego. Obserwując specyfikę rozwoju inwestycji lotniskowych w innych regionach wiemy, że budowa portu lotniczego dałaby impuls do rozwoju wielu lokalnych i regionalnych gałęzi gospodarki, a także wymusiłaby niezwykle ważne z punktu widzenia potrzeb mieszkańców Powiatu Białostockiego, dodatkowe inwestycje infrastrukturalne. Przyczyniłaby się także do zmniejszenia dużego bezrobocia. Rezygnacja z budowy lotniska to przekreślenie trwających od kilkunastu lat prac związanych z przygotowaniami planów zagospodarowania przestrzennego, ustaleniami pomiędzy urzędami, konsultacjami społecznymi. Domagamy się kontynuacji przez Zarząd oraz Sejmik Województwa Podlaskiego prac nad budową portu lotniczego dla Województwa Podlaskiego. W opinii Rady Powiatu Białostockiego budowa lotniska jest jedną z priorytetowych inwestycji Województwa Podlaskiego mogących znacząco wpłynąć nie tylko na rozwój powiatu, ale przede wszystkim całego regionu.

 

Podpisał:

Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-04-2014

Data udostępnienia w BIP: 12-05-2014 09:17

Data modyfikacji informacji: 12-05-2014 09:17