Uchwały Rady Powiatu podjęte na Sesji Nr XLI w dniu 24.04.2014r.

 

Uchwały Rady Powiatu podjęte na Sesji Nr XLI w dniu 24.04.2014r.

 

Uchwała Nr XLI/315/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z realizacji w 2013 r. Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2009 – 2015”.

Uchwała Nr XLI/316/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2014.

Uchwała Nr XLI/317/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr XLI/318/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łapach.

Uchwała Nr XLI/319/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie likwidacji Technikum i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz rozwiązania Centrum Edukacji w Supraślu.

Uchwała Nr XLI/320/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zwolnienia dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

Uchwała Nr XLI/321/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim.

Uchwała Nr XLI/322/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie.

Uchwała Nr XLI/323/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Białostockiego oraz podległych mu urzędników.

Uchwała Nr XLI/324/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie podziału województwa podlaskiego na okręgi wyborcze w wyborach do sejmiku województwa.

Uchwała Nr XLI/325/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku wyrażająca stanowisko Rady Powiatu Białostockiego w sprawie  wykreślenia projektu budowy lotniska z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Agnieszka Mudzińska

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 08-05-2014

Data udostępnienia w BIP: 08-05-2014 12:32

Data modyfikacji informacji: 08-05-2014 12:32