URP Nr V/31/2015

UCHWAŁA NR V/31/2015

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGo

Z DNIA 26 LUTEGO 2015 ROKU

 

w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego

na 2015 rok

 

 

         Na podstawie art. 16 ust. 1 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego uchwałą Nr XXI/216/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 1084) -  Rada Powiatu  Białostockiego uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Przyjmuje się Plan pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2015 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisała:

Pani Anna Grycuk

Przewodnicząca Rady

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pani Anna Grycuk-Przewodnicząca Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-02-2015

Data udostępnienia w BIP: 06-03-2015 13:01

Data modyfikacji informacji: 06-03-2015 13:01