III Kadencja 2006-2010

 

SKŁAD  OSOBOWY  RADY  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO 

 1. Sławomir  GOŁASZEWSKI  - Przewodniczący  Rady
 2. Małgorzata  OLECHNO - Wiceprzewodnicząca  Rady
 3. Walenty  SIC  - Wiceprzewodniczący Rady
 4. Wiesław  PUSZ - Starosta - Przewodniczący Zarządu
 5. Adam  KAMIŃSKI - Wicestarosta
 6. Barbara  GRABOWSKA - Członek  Zarządu
 7. Ireneusz  ORDZIEJEWSKI - Członek  Zarządu
 8. Jarosław  WĄDOŁOWSKI - Członek  Zarządu
 9. Jan  AMBROŻEJ
 10. Ryszard Antoni BERENSZTEJN
 11. Antoni  BOGDAN
 12. Wojciech  BUKŁAHA
 13. Jan  Piotr  DAJDA
 14. Anna  GRYCUK
 15. Marek ŻMUJDZIN 
 16. Jan  KACZMAREK
 17. Roman  Tadeusz  ŁUDŹ
 18. Zdzisław  ŁUKASZEWICZ
 19. Bożena  NIENAŁTOWSKA
 20. Marcin  OBLACEWICZ
 21. Marian  OLECHNOWICZ
 22. Tomasz  Grzegorz  OŁDYTOWSKI
 23. Sylwia  RZĄCA
 24. Romuald  WISZNIEWSKI
 25. Zenon  ŻUKOWSKI

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Marek Falkowski

Data udostępnienia w BIP: 15-11-2006 11:52

Data modyfikacji informacji: 05-05-2008 12:07