Skład osobowy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu

  1. Krzysztof Obukowicz - Przewodniczący
  2. Wojciech Bukłaha
  3. Alicja Małgorzata Bychowska
  4. Mikołaj Cywoniuk
  5. Anna Grycuk
  6. Andrzej Osmolski
  7. Marek Żmujdzin

Z dniem 15 grudnia 2005r. Rada Powiatu Białostockiego uzupełniła skład osobowy Komisji podejmując Uchwałę Nr XXXV/296/2005 z dnia 15 grudnia 2005r., zmieniającą uchwałę Nr II/10/2002  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu Rady Powiatu Białostockiego - zmienianą Uchwałą Nr XXVII/229/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r. 

 

  1. Uchwała Nr XXXVI/318/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Bogumiła Malinowska

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 28-02-2005 00:00

Data modyfikacji informacji: 03-02-2006 10:10