GKNIV.6642.1.775.2024

Usługi Geodezyjne
GEOSAWICKI
mgr. inż. Piotr Krzysztof Sawicki
ul. Warzywna 53, 15-197 Białystok
geosawicki@interia.pl tel. 604455299
NIP 966-031-48-50 REG 200102562

L. ks. rob. 1/2024


ZAWIADOMIENIE
o wznowieniu znaków granicznychNa podstawie art 39. ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z póź. zm. ) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 08.03.2024 r. o godz. 9.00 w obrębie 40 Zubry , gmina Gródek zostanie przeprowadzone postepowanie wznowienia części znaków granicznych i wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków określających granice działki nr 1475/2 do której przylega Pana(i) nieruchomość, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1474 .
________________________________________________________________________________
Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
Zgodnie z art.32 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr. 30, poz. 163 z póź. zm. )
nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

Sergiusz Sawicki
upr. GUGIK nr 2179


Usługi Geodezyjne
GEOSAWICKI
mgr. inż. Piotr Krzysztof Sawicki
ul. Warzywna 53, 15-197 Białystok
geosawicki@interia.pl tel. 604455299
NIP 966-031-48-50 REG 200102562


L. ks. rob. 1/2024


ZAWIADOMIENIE
o wznowieniu znaków granicznych


Na podstawie art 39. ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z póź. zm. ) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 08.03.2024 r. o godz. 9.00 w obrębie 40 Zubry , gmina Gródek zostanie przeprowadzone postepowanie wznowienia części znaków granicznych i wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków określających granice działki nr 1475/2 do której przylega Pana(i) nieruchomość, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1474 .
________________________________________________________________________________
Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
Zgodnie z art.32 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr. 30, poz. 163 z póź. zm. )
nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.


Sergiusz Sawicki
upr. GUGIK nr 2179


Usługi Geodezyjne
GEOSAWICKI
mgr. inż. Piotr Krzysztof Sawicki
ul. Warzywna 53, 15-197 Białystok
geosawicki@interia.pl tel. 604455299
NIP 966-031-48-50 REG 200102562

L. ks. rob. 1/2024


ZAWIADOMIENIE
o wznowieniu znaków granicznych


Na podstawie art 39. ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z póź. zm. ) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 08.03.2024 r. o godz. 9.00 w obrębie 40 Zubry , gmina Gródek zostanie przeprowadzone postepowanie wznowienia części znaków granicznych i wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków określających granice działki nr 1475/2 do której przylega Pana(i) nieruchomość, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1474 .
________________________________________________________________________________
Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
Zgodnie z art.32 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr. 30, poz. 163 z póź. zm. )
nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.


Sergiusz Sawicki
upr. GUGIK nr 2179

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Sergiusz Sawicki - Geodeta

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-02-2024

Data udostępnienia w BIP: 19-02-2024 14:13

Data modyfikacji informacji: 19-02-2024 14:20