Informacja w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych HRYNIEWICZE, IZABELIN, OLMONTY, STANISŁAWOWO, SOLNICZKI, NIEWODNICA NARGILEWSKA, NIEWODNICA NARGILEWSKA KOLONIA, gm. Juchnowiec Kościelny.

INFORMACJA
STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 17 stycznia 2024 roku
w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
obrębów ewidencyjnych HRYNIEWICZE, IZABELIN, OLMONTY, STANISŁAWOWO, SOLNICZKI, NIEWODNICA NARGILEWSKA, NIEWODNICA NARGILEWSKA KOLONIA, gm. Juchnowiec Kościelny.
    Zgodnie z art. 24a. ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1752) Starosta Powiatu Białostockiego informuje, że dane zawarte w projektach operatów opisowo – kartograficznych objęte modernizacją ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzoną w obrębach ewidencyjnych Hryniewicze, Izabelin, Olmonty, Stanisławowo, Solniczki, Niewodnica Nargilewska, Niewodnica Nargilewska Kolonia, gm. Juchnowiec Kościelny wyłożonym do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku w okresie od 1 grudnia 2023 roku do 21 grudnia 2023 roku, stały się z dniem 17 stycznia 2024 roku danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.


    Zgodnie z art. 24a ust. 9 w/w ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-01-2024

Data udostępnienia w BIP: 22-01-2024 11:41

Data modyfikacji informacji: 22-01-2024 11:42