Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 2021.12.27

SP.7040.42.2021

 

 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

dot. zapytania ofertowego na świadczenie usług stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu białostockiego

 

             Powiat Białostocki – Starostwo Powiatowe w Białymstoku jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta złożona przez Wykonawcę – ASP-HALT Sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa z oddziałem w Białymstoku, ul. Złota 5, 15-016 Białystok, z ceną 700 zł brutto uznana została za ofertę najkorzystniejszą. Oferta ta jest ofertą z najniższą ceną.

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-12-2021

Data udostępnienia w BIP: 29-12-2021 14:58

Data modyfikacji informacji: 29-12-2021 14:59