Zaproszenie do złożenia oferty

 

Białystok, dnia 09.02.2021

 

 OR.271.4.6.2021

         

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

 

Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku, jako Zamawiający, zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym dla udzielenia zamówienia publicznego w formie zapytania cenowego na dostawę oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku - realizowanego na podstawie Zarządzenia Nr 1/2021 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 7 stycznia 2021r.

Oferty cenowe podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Sprzedającego należy składać do dnia 16 lutego 2021r. włącznie:

           

 

Podpisała:

Joanna Kondzior - Sekretarz

 

Załączniki:

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  2. Formularz ofertowy.

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 09-02-2021

Data udostępnienia w BIP: 09-02-2021 14:55

Data modyfikacji informacji: 09-02-2021 14:55