Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 2021.02.19

OR.271.4.6.2021

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

dot. zapytania ofertowego na dostawę oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku

 

Powiat Białostocki – Starostwo Powiatowe w Białymstoku jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, oferta cenowa złożona przez Wykonawcę – RESTOR Sp.J., ul. Dworkowa 2/107A, 00-784 Warszawa z ceną 1 771,20 zł brutto uznana została za ofertę najkorzystniejszą. Oferta ta jest ofertą z najniższą ceną.

 

Poniżej zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym zapytaniu.

 

Oferent

Wartość oferty brutto

RESTOR Sp.J.

ul. Dworkowa 2/107A

00-784 Warszawa

1 771,20

BIT S.A.

Al. Jana Pawła II 23

00-854 Warszawa

1 906,50

CORSOFT Andrzej Korzeniewski

Ul. Trzykrotki 6

04-727 Warszawa

3 899,10

Centrum Informatyki „ZETO” S.A.

ul. Skorupska 9

15-048 Białystok

1 988,91

 

 

 

 

Podpisała:

Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-02-2021

Data udostępnienia w BIP: 19-02-2021 11:36

Data modyfikacji informacji: 19-02-2021 11:36