Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 2021.09.09

GKN.272.21.2021

 

 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, obejmujące wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - lokal mieszkalny nr 1 położony w Dobrzyniewie Dużym przy ul. Kościelnej 9, obręb Dobrzyniewo Duże, gmina Dobrzyniewo Duże, o powierzchni użytkowej 38,86 m2 wraz z pomieszczeniem gospodarczym o pow. 5,45 m2, na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 586/5 o powierzchni 0,1090 ha.

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez Piotra Gierasimiuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA Piotr Gierasimiuk ul. Św. Rocha 5 lok. 308A, 15-879 Białystok (NIP 542 258 15 07, REGON 050840907), została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

Oferta nr 1

Piotr Gierasimiuk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA Piotr Gierasimiuk

  1. Św. Rocha 5 lok. 308A, 15-879 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 09-09-2021

Data udostępnienia w BIP: 13-09-2021 11:11

Data modyfikacji informacji: 13-09-2021 11:20