Zaproszenie do złożenia oferty

 

Białystok, dnia 23.08.2021

 

OR.271.4.25.2021

         

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

 

Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku, jako Zamawiający, zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym dla udzielenia zamówienia publicznego o wartości  nieprzekraczającej 130 000 złotych netto na dostawę Switchy na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku - realizowanego na podstawie Zarządzenia Nr 1/2021 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 7 stycznia 2021r.

Oferty cenowe podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Sprzedającego należy składać do dnia  27.08.2021 r.:

           

 

Podpisała:

Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

 

Załączniki:

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  2. Formularz ofertowy.

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 23-08-2021

Data udostępnienia w BIP: 23-08-2021 12:45

Data modyfikacji informacji: 23-08-2021 12:45