Ogłoszenie o wyniku postępowania

  Białystok, 2021.08.30

OR.271.4.25.2021

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 dot. zapytania ofertowego na dostawę Switchy na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku

 

Powiat Białostocki – Starostwo Powiatowe w Białymstoku jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, oferta cenowa złożona przez Wykonawcę – Centrum Informatyki „ZETO” S. A. ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok, z ceną brutto 7 306,20 zł uznana została za ofertę najkorzystniejszą. Oferta ta jest ofertą z najniższą ceną.

Ponadto ofertę złożyła również firma iCOD.pl Sp. z o.o. ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała z ceną brutto 7 795,74 zł.

 

 

Podpisała:

Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-08-2021

Data udostępnienia w BIP: 30-08-2021 12:04

Data modyfikacji informacji: 30-08-2021 12:04