Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 2024.03.20

GKN.6641.2.1.2024

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo zamówień publicznych, obejmującego wykonanie prac geodezyjno-klasyfikacyjnych polegających na opracowaniu dokumentacji ekspertyz w zakresie określenia typów i klas gruntów, ekspertyz w zakresie określenia obszaru faktycznego wyłączenia z produkcji rolnej.

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez jednostkę pn. Geodezja, Klasyfikacja, Rekultywacja Gruntów Grzegorz Kotyński, z siedzibą w Białymstoku ul. Jacka 8 (NIP 9660039177, REGON 200346287), została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

 

Oferta nr 1

Geodezja, Klasyfikacja, Rekultywacja Gruntów Grzegorz Kotyński,

z siedzibą w Białymstoku ul. Jacka 8 15-156 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt

 

 

 

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 20-03-2024

Data udostępnienia w BIP: 22-03-2024 13:08

Data modyfikacji informacji: 22-03-2024 13:10