Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 2023.03.24

GKN.272.6.2023

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo zamówień publicznych,  obejmujące  wykonanie  operatów szacunkowych  nieruchomości (ustalenie ich wartości rynkowej), położonych na terenie gmin: Łapy, Poświętne (łącznie 43 działki, termin realizacji 31 maj  2023), które przejęte zostały  pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez Bogdana Ratasiewicza Rzeczoznawcy Majątkowego  ul. Częstochowska 16, lok. U1 15-459 Białystok (NIP 542 102 62 93, REGON 050364602), została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

Oferta nr 1

Bogdan Ratasiewicz Rzeczoznawca Majątkowy                                             

ul. Częstochowska 16 lok. U1, 15-459  Białystok;

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt

 

Oferta nr 2

Piotr Gierasimiuk   prowadzący działalność gospodarczą  pod nazwą:

 Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA Piotr Gierasimiuk

ul. Św. Rocha 5 lok. 308A, 15-879 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 7,92 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 9,92 pkt

 

Oferta nr 3

Rzeczoznawca Majątkowy

Andrzej Gierasimiuk                                           

ul. Długa 48, 15-765  Białystok;

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 7,03 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 9,03 pkt

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-03-2023

Data udostępnienia w BIP: 27-03-2023 11:07

Data modyfikacji informacji: 27-03-2023 11:09