Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 2023.11.13

 

GKN.272.31.2023

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo zamówień publicznych, obejmującego wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości (ustalenie ich wartości rynkowej), które przejęte zostały  pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz za przejęte pod drogi publiczne w trybie przepisów art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez jednostkę p.n. Bogdan Ratasiewicz Rzeczoznawca Majątkowy z siedz. Białystok ul. Częstochowska 16 lok. U1, (NIP 542 102 62 93, REGON 050364602) została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

 

Oferta nr 1

Bogdan Ratasiewicz Rzeczoznawca Majątkowy                                            

ul. Częstochowska 16 lok. U1, 15-459 Białystok;

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt

 

 

                                                                       

Podpisała:

Małgorzata Nowik – Sekretarz Powiatu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Małgorzata Nowik - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 13-11-2023

Data udostępnienia w BIP: 13-11-2023 14:56

Data modyfikacji informacji: 13-11-2023 14:57