Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 2023.10.23

 

GKN.272.27.2023

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo zamówień publicznych,  obejmujące  wykonanie  operatów szacunkowych  nieruchomości (ustalenie ich wartości rynkowej), położonych na terenie gmin: Juchnowiec Kościelny, Turośń Kościelna, Poświętne (łącznie 50 działek, termin realizacji 4 grudzień 2023), które przejęte zostały  pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez jednostkę p.n.  Wasilewscy Nieruchomości spółka z o.o, 15-002 Białystok ul. Sienkiewicza 55A lok. 89 (NIP 9662116781, REGON 36878057600000) została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

 

Oferta nr 1

Biuro Wyceny Nieruchomości i Geodezji Zbigniew Zaleski

10-691 Olsztyn ul. Kanta 22C/27

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 3,90 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 5,90 pkt;

 

Oferta nr 2

Wasilewscy Nieruchomości spółka z o.o

15-002 Białystok ul. Sienkiewicza 55A lok. 89

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt;

 

Oferta nr 3

Piotr Gierasimiuk prowadzący działalność gospodarczą  pod nazwą:

Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA Piotr Gierasimiuk

ul. Św. Rocha 5 lok. 308A, 15-879 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 5,64 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 7,64 pkt

 

Oferta nr 4

Bogdan Ratasiewicz Rzeczoznawca Majątkowy                                            

ul. Częstochowska 16 lok. U1, 15-459 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 4,89 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 6,89 pkt.

Podpisała:

Małgorzata Nowik – Sekretarz Powiatu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Małgorzata Nowik - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 23-10-2023

Data udostępnienia w BIP: 23-10-2023 13:06

Data modyfikacji informacji: 23-10-2023 13:08