Unieważnienie postępowania

Białystok, 2023.10.03

 

GKN.6641.2.9.2023

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

dotyczącego  postępowania, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo zamówień publicznych, obejmującego wykonanie zamówienia – opracowanie dwóch egzemplarzy dokumentacji geodezyjnej i prawnej dla gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do  przekazania  w zarząd administracji leśnej.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu kwota, którą Zamawiający przeznaczył na wykonanie tegoż zamówienia jest niższa, niż wartość złożonej najniższej oferty. Wobec powyższego postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego dotyczące opracowania dwóch egzemplarzy dokumentacji geodezyjnej i prawnej dla gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do  przekazania  w zarząd administracji leśnej  zostaje unieważnione.

 

Podpisała:

Małgorzata Nowik – Sekretarz Powiatu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Małgorzata Nowik - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 03-10-2023

Data udostępnienia w BIP: 03-10-2023 15:10

Data modyfikacji informacji: 03-10-2023 15:11