Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 2023.08.25

 

GKN.272.25.2023

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, obejmujące wykonanie operatów szacunkowych  nieruchomości (ustalenie ich wartości rynkowej), położonych na terenie gminy Dobrzyniewo Duże, obr. Fasty, Dobrzyniewo Duże  (łącznie 41 działek, termin realizacji 31 październik 2023), które przejęte zostały  pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez jednostkę p.n.  Wasilewscy Nieruchomości spółka z o.o z siedz. w Białymstoku, 15-002 Białystok ul. Sienkiewicza 55A lok. 89 (NIP 966 211 6781, REGON 36878057600000) została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

 

Oferta nr 1

Wasilewscy Nieruchomości spółka z o.o

15-002 Białystok ul. Sienkiewicza 55A lok. 89;

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt;

 

Oferta nr 2

Piotr Gierasimiuk   prowadzący działalność gospodarczą  pod nazwą:

Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA Piotr Gierasimiuk

ul. Św. Rocha 5 lok. 308A, 15-879 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 5,30 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 7,30 pkt

 

 

 

Podpisała:

Małgorzata Nowik – Sekretarz Powiatu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Małgorzata Nowik - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-08-2023

Data udostępnienia w BIP: 25-08-2023 15:20

Data modyfikacji informacji: 25-08-2023 15:21