Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 2023.06.13

 

GKN.272.20.2023

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 roku  Prawo zamówień publicznych,  obejmujące  wykonanie  operatu szacunkowego określającego wartość odszkodowania za udostępnienie nieruchomości w celu wykonania prac związanych z konserwacją urządzeń nie należących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania energii elektrycznej, polegających na wycince drzew, gałęzi oraz krzewów i podrostów znajdujących się w pasie wzdłuż linii elektroenergetycznej  110 kV relacji Narew-Bielsk Podlaski - dotyczy działki oznaczonej nr 147 obręb Juchnowiec Dolny gm. Juchnowiec Kościelny Kw: BI1B(00094091/7, na potrzeby postępowania administracyjnego prowadzonego w trybie art. 124b ust. 4 w związku z art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami sprawa nr GKNII.6821.45.2018, mającego na celu ustalenie odszkodowania za szkody powstałe na skutek tego udostępnienia.

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez Piotra Gierasimiuka   prowadzącego działalność gospodarczą  pod nazwą:  Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA Piotr Gierasimiuk  ul. Św. Rocha 5 lok. 308A, 15-879 Białystok (NIP 542-258-15-07, REGON 050840907) została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

 

Oferta nr 1

Bogdan Ratasiewicz Rzeczoznawca Majątkowy                                            

ul. Częstochowska 16 lok. U1, 15-459 Białystok;

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 7,43 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 9,43 pkt

 

Oferta nr 2

Piotr Gierasimiuk   prowadzący działalność gospodarczą  pod nazwą:

 Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA Piotr Gierasimiuk

ul. Św. Rocha 5 lok. 308A, 15-879 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt

 

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 13-06-2023

Data udostępnienia w BIP: 13-06-2023 15:05

Data modyfikacji informacji: 13-06-2023 15:06