Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 2022.10.31

 

GKN.272.22.2022

 
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 rok  Prawo zamówień publicznych, obejmujące  wykonanie  operatów szacunkowych  nieruchomości (ustalenie ich wartości rynkowej), położonych na terenie gmin: Juchnowiec, Tykocin, Wasilków (łącznie 59 działek, termin realizacji 16 grudnia 2022), które przejęte zostały pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez Kancelarię Rzeczoznawcy Majątkowego Krzysztof Stasiak, ul. Jabłoniowa 33b, 62-322  Orzechowo,  została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

 

Oferta nr 1

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego

Krzysztof Stasiak

ul. Jabłoniowa 33b

62-322  Orzechowo

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt.

 

Oferta nr 2

Biuro Wyceny Nieruchomości i Geodezji

Zbigniew Zaleski

10-691 Olsztyn, ul. Kanta 22C/27 

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 4,40 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 6,40 pkt.

 

Oferta nr 3

Rzeczoznawca Majątkowy

Bogdan Ratasiewicz                                           

ul. Częstochowska 16 lok. U1, 15-459 Białystok;

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 6,40 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 8,40 pkt.

 

Oferta nr 4

Piotr Gierasimiuk   prowadzący działalność gospodarczą  pod nazwą:

 Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA Piotr Gierasimiuk

ul. Św. Rocha 5 lok. 308A, 15-879 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 6,77 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 8,77 pkt.

 

Oferta nr 5

Rzeczoznawca Majątkowy

Andrzej Gierasimiuk                                           

ul. Długa 48, 15-765  Białystok;

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 4,31 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 6,31 pkt.

 

Podpisał:

w/z Starosty

Roman Czepe - Wicestarosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Roman Czepe - Wicestarosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 31-10-2022

Data udostępnienia w BIP: 31-10-2022 14:50

Data modyfikacji informacji: 31-10-2022 14:52