Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Białystok, 2022.10.25

 

GKN.272.21.2022

 

 

 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo zamówień publicznych,  obejmujące  wykonanie  operatów szacunkowych  nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu (łącznie 35 działek, termin realizacji 07 grudnia 2022).

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez Bogdana  Ratasiewicza  Rzeczoznawcę Majątkowego z siedz. w Białymstoku, ul.  Częstochowska16  lok.U1  15-459 Białystok (NIP: 542-102-62-93, REGON: 050364602), została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

 

Oferta nr 1

Piotr Gierasimiuk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA Piotr Gierasimiuk

ul. Św. Rocha 5 lok. 308A, 15-879 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 6,37 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 8,37 pkt

 

Oferta nr 2

Bogdan Ratasiewicz

Rzeczoznawca Majątkowy

ul. Częstochowska16 lok. U1 15-459 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt

 

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-10-2022

Data udostępnienia w BIP: 27-10-2022 12:07

Data modyfikacji informacji: 27-10-2022 12:10