Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 2022.10.13

GKN.272.20.2022

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo zamówień publicznych,  obejmujące  wykonanie  operatów szacunkowych  nieruchomości (ustalenie ich wartości rynkowej), położonych na terenie gminy: Tykocin Obr. Dobki, Siekierki (łącznie 50 działek, termin realizacji 07 grudnia 2022), które przejęte zostały pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez Rzeczoznawcę Majątkowego Andrzeja  Gierasimiuka ul. Długa 48, 15-765 Białystok, została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

 

Oferta nr 1

Rafał Szpilewicz

ul. Warszawska 88

21-580 Wisznice

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 5,83 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 7,83 pkt

 

Oferta nr 2

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego

Krzysztof Stasiak

ul. Jabłoniowa 33b

62-322 Orzechowo

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 7,13 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 9,13 pkt

 

Oferta nr 3

Rzeczoznawca Majątkowy

Bogdan Ratasiewicz                                           

ul. Częstochowska 16 lok. U1, 15-459 Białystok;

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 5,85 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 7,85 pkt

 

Oferta nr 4

Piotr Gierasimiuk   prowadzący działalność gospodarczą  pod nazwą:

Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA Piotr Gierasimiuk

ul. Św. Rocha 5 lok. 308A, 15-879 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 7,27 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 9,27 pkt

 

Oferta nr 5

Rzeczoznawca Majątkowy

Andrzej Gierasimiuk                                           

ul. Długa 48, 15-765 Białystok;

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt

 

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 13-10-2022

Data udostępnienia w BIP: 17-10-2022 10:19

Data modyfikacji informacji: 17-10-2022 10:19