Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 2022.09.30

 

GKN.272.18.2022

 
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo zamówień publicznych,  obejmujące  wykonanie  operatów szacunkowych  nieruchomości (ustalenie ich wartości rynkowej), położonych na terenie gminy: Tykocin Obr. Popowlany, Saniki, Bagienki (łącznie 40 działek, termin realizacji 14 listopada 2022), które przejęte zostały pod drogi  w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez Rzeczoznawcę Majątkowego Andrzeja  Gierasimiuka ul. Długa 48, 15-765 Białystok, została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

 

Oferta nr 1

TAKSADO Biuro  Nieruchomości

Urszula Łaszcz

15-424 Białystok, ul. Lipowa 51, lok.5

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 2,78 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 4,78 pkt

 

Oferta nr 2

Biuro Wyceny Nieruchomości i Geodezji

Zbigniew Zaleski

10-691 Olsztyn, ul. Kanta 22C/27

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 5,84 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 7,84 pkt

 

Oferta nr 3

Rafał SzpilewiczWarszawska 88

21-580 Wisznice

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 6,21 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 8,21 pkt

 

Oferta nr 4

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego

Krzysztof Stasiak

ul. Jabłoniowa 33b

62-322 Orzechowo

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 7,44 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 9,44 pkt

 

Oferta nr 5

Piotr Gierasimiuk  prowadzący działalność gospodarczą  pod nazwą:

Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA Piotr Gierasimiuk

ul. Św. Rocha 5 lok. 308A, 15-879 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 6,91 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 8,91 pkt

 

Oferta nr 6

Rzeczoznawca Majątkowy

Andrzej Gierasimiuk                                           

ul. Długa 48, 15-765 Białystok;

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt

 

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-09-2022

Data udostępnienia w BIP: 30-09-2022 12:41

Data modyfikacji informacji: 30-09-2022 12:56