Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 2022.09.30

 

GKN.272.17.2022

 
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo zamówień publicznych,  obejmujące  wykonanie  operatów szacunkowych  nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego (łącznie 47 działek, termin realizacji 14 listopada 2022).

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez Piotra Gierasimiuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA Piotr Gierasimiuk  ul. Św. Rocha 5 lok. 308A, 15-879 Białystok (NIP 542 258 15 07, REGON 050840907), została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

 

Oferta nr 1

Rafał Szpilewicz

ul. Warszawska 88

21-580  Wisznice

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 3,23 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 1,00 pkt

łączna ilość punktów: 4,23 pkt

 

Oferta nr 2

Piotr Gierasimiuk   prowadzący działalność gospodarczą  pod nazwą:

Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA Piotr Gierasimiuk

ul. Św. Rocha 5 lok. 308A, 15-879 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt

 

Oferta nr 3

Bogdan Ratasiewicz

Rzeczoznawca Majątkowy

ul. Częstochowska16 lok.U1  15-459 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 5,77 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 7,77 pkt

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-09-2022

Data udostępnienia w BIP: 30-09-2022 12:36

Data modyfikacji informacji: 30-09-2022 12:40