Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 2022.09.30

GKN.6641.2.10.2022

 
 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo zamówień publicznych, obejmujące wykonanie wznowienia bądź wskazania granic oraz opracowanie dokumentacji prawno-geodezyjnej do przekazania działek leśnych w zarząd właściwych nadleśnictw dla 11 działek położonych na terenie powiatu białostockiego.

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego Usługi Geodezyjne GEO-SAT Janusz Zaniewski Klepacze ul. Niewodnicka 43, 15-635 Białystok została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

Oferta nr 1

Podlaski Serwis Geodezyjny  spółka z o.o.

15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 8 lok. 308

oferta odrzucona

 

Oferta nr 2

Usługi Geodezyjne GEOKART

Łukasz Kwiatkowski

ul. Elektryczna 1, lok. 319

15-080 Białystok                                        

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 7,30 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 9,30 pkt

 

Oferta nr 3

Podlaskie Biuro Geodezji, Klasyfikacji i

Rekultywacji Gruntów s.c.

Grzegorz Kotyński, Jerzy Kołomyjski 

15-084 Białystok ul. Orzeszkowej 32

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 6,37 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 8,37 pkt

 

Oferta nr 4

Usługi Geodezyjne GEO-SAT

Janusz Zaniewski  Klepacze

ul. Niewodnicka 43 15-635 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-09-2022

Data udostępnienia w BIP: 30-09-2022 12:30

Data modyfikacji informacji: 30-09-2022 12:35