Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 2022.09.26

 GKN.272.16.2022

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo zamówień publicznych,  obejmujące  wykonanie  operatów szacunkowych  nieruchomości (ustalenie ich wartości rynkowej), położonych na terenie gminy: Dobrzyniewo Duże  (łącznie 43 działki, termin realizacji 7 listopada 2022), które przejęte zostały  pod drogi  w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez Piotra Gierasimiuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA Piotr Gierasimiuk  ul. Św. Rocha 5 lok. 308A, 15-879 Białystok (NIP 542 258 15 07, REGON 050840907), została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

Oferta nr 1

Biuro Wyceny Nieruchomości i Geodezji

Zbigniew Zaleski

10-691 Olsztyn, ul. Kanta 22C/27

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 6,28 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 8,28 pkt

 

Oferta nr 2

Rafał Szpilewicz

ul. Warszawska 88

21-580  Wisznice

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 5,63 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 7,63 pkt

 

Oferta nr 3

Piotr Gierasimiuk   prowadzący działalność gospodarczą  pod nazwą:

Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA Piotr Gierasimiuk

ul. Św. Rocha 5 lok. 308A, 15-879 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt

 

Oferta nr 4

Rzeczoznawca Majątkowy

Andrzej Gierasimiuk                                           

ul. Długa 48, 15-765  Białystok;

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 6,41 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 8,41 pkt

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-09-2022

Data udostępnienia w BIP: 27-09-2022 08:01

Data modyfikacji informacji: 27-09-2022 08:03