Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 2022.09.26

 GKN.272.15.2022

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo zamówień publicznych,  obejmujące  wykonanie  operatów szacunkowych nieruchomości (ustalenie ich wartości rynkowej), położonych na terenie gmin: Dobrzyniewo Duże, Wasilków (łącznie 32 działki, termin realizacji 14 listopada 2022), które przejęte zostały  pod drogi   w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez Rzeczoznawcę Majątkowego Bogdana Ratasiewicza z siedz. ul. Częstochowska 16, lok. U 1, 15-459  Białystok, (NIP 542 102 62 93, REGON 050364602), została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

Oferta nr 1

Biuro Wyceny Nieruchomości i Geodezji

Zbigniew Zaleski

10-691 Olsztyn, ul. Kanta 22C/27

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 4,79 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 6,79 pkt

 

Oferta nr 2

Bogdan  Ratasiewicz  Rzeczoznawca Majątkowy

ul. Częstochowska 16 lok. U 1,

15-458 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt

 

Oferta nr 3

Piotr Gierasimiuk   prowadzący działalność gospodarczą  pod nazwą:

Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA Piotr Gierasimiuk

ul. Św. Rocha 5 lok. 308A, 15-879 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 6,61 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 8,61 pkt

 

Oferta nr 4

Rzeczoznawca Majątkowy

Andrzej Gierasimiuk                                           

ul. Długa 48, 15-765  Białystok;

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 5,82 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 7,82 pkt

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-09-2022

Data udostępnienia w BIP: 27-09-2022 07:56

Data modyfikacji informacji: 27-09-2022 07:58