Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 2022.09.26

GKN.272.14.2022

 

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczące  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo zamówień publicznych, obejmującego wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych (wartość rynkową) wydzielonych pod drogi publiczne w trybie przepisów art. 98  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu  oferta złożona przez Biuro Wyceny Nieruchomości i Geodezji Zbigniew Zaleski 10-691 Olsztyn, ul. Kanta 22C/27 (NIP 841 166 2037 REGON 366977636), została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

 

Oferta nr 1

Bogdan Ratasiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

Rzeczoznawca Majątkowy Bogdan Ratasiewicz

ul. Częstochowska16 lok. U1  15-459 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 6,85 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 8,85 pkt

 

Oferta nr 2

Biuro Wyceny Nieruchomości i Geodezji

Zbigniew Zaleski 10-691 Olsztyn,

ul. Kanta 22C/27

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt

 

 

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-09-2022

Data udostępnienia w BIP: 27-09-2022 07:54

Data modyfikacji informacji: 27-09-2022 07:59