Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Białystok, 24.01.2022

GKN.6641.2.1.2022

 

 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, obejmującego wykonanie opracowania dokumentacji geodezyjnej:    

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez USŁUGI GEODEZYJNE GEOKART Łukasz Kwiatkowski ul. Elektryczna 1, lok. 319, 15-080 Białystok, została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

Oferta nr 1

Podlaskie Biura Geodezji, Klasyfikacji i Rekultywacji

Gruntów s.c. Grzegorz Kotyński, Jerzy Kołomyjski

z siedzibą w Białymstoku ul. E. Orzeszkowej 32,

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 7,6 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,0 pkt

łączna ilość punktów: 9,6 pkt

 

Oferta nr 2

USŁUGI GEODEZYJNE GEOKART

Łukasz Kwiatkowski

ul. Elektryczna 1, lok. 319, 15-080 Białystok,

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,0 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,0 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt

 

Oferta nr 3

Usługi Geodezyjne GEO-SAT

Janusz Zaniewski

z siedzibą  Klepacze ul. Niewodnicka 43, 15-635 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 6,5 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,0 pkt

łączna ilość punktów: 8,5 pkt

 

Podpisał:

Roman Czepe - Wicestarosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Roman Czepe - Wicestarosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-01-2022

Data udostępnienia w BIP: 24-01-2022 14:22

Data modyfikacji informacji: 24-01-2022 14:24