Zaproszenie do złożenia oferty

Białystok, dnia 07.06.2022

 

 OR.271.4.14.2022

          

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

 

Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku, jako Zamawiający, zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym dla udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 złotych netto na dostawę dysków i komputerów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku - realizowanego na podstawie Zarządzenia Nr 1/2021 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 7 stycznia 2021r.

Oferty cenowe podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Sprzedającego należy składać do dnia 14 czerwca 2022r. włącznie:

 

 

Podpisała:

Joanna Kondzior - Sekretarz

 

 

 

Załączniki:

  1. Opis przedmiotu zamówienia
  2. Formularz ofertowy
  3. Istotne postanowienia umowy

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 07-06-2022

Data udostępnienia w BIP: 07-06-2022 13:05

Data modyfikacji informacji: 07-06-2022 13:18