Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 2022.06.20

OR.271.4.14.2022

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

dot. zapytania ofertowego na dostawę dysków i komputerów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku

 

            Powiat Białostocki – Starostwo Powiatowe w Białymstoku jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w części I oferta cenowa złożona przez Wykonawcę – BIT SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Chłodna 51, 00 – 867 Warszawa, z ceną brutto 15 252,00 zł uznana została za ofertę najkorzystniejszą. W części II oferta cenowa złożona przez Wykonawcę – KOMSERWIS Sp. z o.o., ul. Piasta 16, 15-044 Białystok, z ceną brutto 9 692,40 zł uznana została za ofertę najkorzystniejszą. Oferty te są ofertami z najniższymi cenami. Z wybranymi Wykonawcami w najbliższym czasie zostaną podpisane umowy.

            Poniżej zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym zapytaniu.

Oferent

Część I

Wartość oferty brutto

Część II

Wartość oferty brutto

Syscom Rosiński Mucha spółka komandytowa

ul. Modlińska 61

03-199 Warszawa

 

 

16 912,50

 

 

10 332,00

FONT 2 Piotr Cerkiewnik sp. j.

ul.  Boruty 5

15-157 Białystok

 

 

16 296,27

 

 

10 307,40

PRIME COMPUTERS Dariusz Leszczyński

ul. Kraszewskiego 15A

50-229 Wrocław

 

 

18 081,00

 

 

10 147,50

INFOS Systemy Komputerowe Jacek Kiełbratowski

ul. Jagiellońska 8

80-371 Gdańsk

 

 

 

16 359,00

 

 

 

9 827,70

BIT SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Chłodna 51

00 – 867 Warszawa

 

 

15 252,00

 

 

10 295,10

KOMSERWIS Sp. z o.o.

ul. Piasta 16

15-044 Białystok

 

 

15 983,85

 

 

9 692,40

 

Podpisała:

Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 20-06-2022

Data udostępnienia w BIP: 20-06-2022 12:21

Data modyfikacji informacji: 20-06-2022 12:23